top of page

Linda Willers

Arkitekt SAR/MSA

Mobil 0708-39 27 10 

 

Uppdragstyper

Privata beställare:

Villor, fritidshus, nybyggnation samt om- och tillbyggnader, lägenheter, inredningar, strandskydd.


Företag:

Butik, industri, kontor, kyrkor, bageri, inventeringar.


Konsult:     

Projektering av köpcentra, flerbostadshus, villor, industrilokaler, klinik.

Johan Willers

Arkitekt SAR/MSA

Mobil 073-933 80 55

 

Uppdragstyper

Privata beställare:

Villor, fritidshus, nybyggnation samt om- och tillbyggnader, lägenheter, inredningar.


Företag:

Flerbostadshus, utredningar förtätning, butiksinredning, industri, kontor, bageri, inventeringar, 3D-illustrationer


Konsult:      

Handläggare. Stadsplaneprojekt. Projektering av kontorsfastigheter A och IA, forsknings- och undervisningslokaler, citybanans stationer, köpcentra, flerbostadshus.

bottom of page