top of page

Johan Willers CV

Arkitekt SAR/MSA

Mobil 073-933 80 55

 

Uppdragstyper

Privata beställare:

Villor, fritidshus, nybyggnation samt om- och tillbyggnader, lägenheter, inredningar

 

Företag:

Flerbostadshus, utredningar förtätning, butiksinredning, industri, kontor, bageri, inventeringar, 3D-illustrationer


Konsult:      

Handläggare. Stadsplaneprojekt. Projektering av kontorsfastigheter A och IA, forsknings- och undervisningslokaler, citybanans stationer, köpcentra, flerbostadshus etc.

Konsultuppdrag 

2014-2018      

ÅWL Arkitekter AB

2011-2014    

HMXW Arkitekter AB

2010            

Tengbom

2008-2009   

Bjurström & Brodin Arkitekter AB


2007-2008  

Nyréns Arkitektkontor AB


2006-2007  

Bjurström & Brodin Arkitekter AB


2005-2006  

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB


2005            

Thomas Eriksson Arkitekter AB


2005/2009  

Cedervall Arkitekter AB


2005            

Engstrand & Speek Arkitekter AB

Studier

2000            

Examensarbete ”Nytt stadsbibliotek i Halmstad”, avdelning Formlära, Arkitekturskolan KTH i Stockholm


1998              

Utbytesstudent Nordplus, Arkitekthögskolen i Oslo


1994              

Påbörjar arkitektutbildning, Arkitekturskolan KTH i Stockholm


1993              

Teknisk Fysik, KTH, Stockholm


1992              

Studentexamen, Naturvetenskaplig linje. Jakobsbergs gymnasium

 

Anställningar efter avslutade studier

2005-nu      

Willers Arkitekter AB


2003-2004  

Fråne Hederus Malmström Arkitekter AB


2002-2003   

Thomas Eriksson Arkitekter AB


2000-2002   

Bjurström & Brodin Arkitekter AB

bottom of page